Xét học bạ THPT hệ Đại học chương trình Liên kết quốc tế năm 2017 | Xét học bạ THPT hệ Đại học chương trình Liên kết quốc tế năm 2017

TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

 Kết quả tìm kiếm:
SBD Họ và Tên CMND Ngày sinh Giới tính Điểm UT Khu vực Tổng điểm Kết quả Mã ngành Tên ngành